Intrakat: H Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 επιβεβαιώνει την προσήλωση του Ομίλου στην αειφορία

 
Intrakat: H Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 επιβεβαιώνει την προσήλωση του Ομίλου στην αειφορία

Ενημερώθηκε: 21/05/24 - 19:25

Την ισχυρή δέσμευση της Intrakat για την εφαρμογή αειφόρων πρακτικών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της αναδεικνύει η Έκθεση Βιωσιμότητας 2023, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Global Reporting Initiative (GRI) και πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο, αποτυπώνοντας την πρόοδο και τις μετρήσιμες αλλαγές που υλοποίησε ο Όμιλος σε κάθε έναν από τους πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Με αφορμή τη δημοσίευση της Έκθεσης Βιωσιμότητας, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Στον Όμιλο Intrakat, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη αξία και πυλώνα της στρατηγικής μας. Υιοθετούμε λύσεις με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας. Στοχεύουμε στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσω της υλοποίησης έργων υποδομών, ενέργειας, επικοινωνιών, δικτύων μεταφορών και κτιρίων που υπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών και του κοινωνικού συνόλου».

Ακολουθούν τα βασικά σημεία του Απολογισμού:

Στήριξη της ελληνικής οικονομίας

Το 2023 η Intrakat υπερδιπλασίασε τις προμήθειες από τοπικούς προμηθευτές (+126%), από τους οποίους πραγματοποίησε άλλωστε το 93,24% των αγορών της, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία με αγορές €64 εκατ. στις περιφέρειες όπου εκτελεί έργα.

Σημαντικός εργοδότης

Η εταιρεία Intrakat προχώρησε σε αύξηση του προσωπικού της κατά 62%, φτάνοντας τα 855 άτομα (από 529 το 2022), συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, συνέχισε με προσήλωση να προωθεί την ισότητα και την ενσωμάτωση, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζομένους.

Υπεύθυνη λειτουργία

Η Intrakat, παρά την διεύρυνση των κατασκευαστικών εργασιών, πέτυχε εντυπωσιακή μείωση της παραγωγής αποβλήτων κατά 43% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παράγοντας περίπου 400.000 τόνους λιγότερα απόβλητα. Και συνέχισε την επιτυχημένη διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), τα οποία ξεπέρασαν τους 509.000 τόνους, μέσω ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην κυκλική οικονομία. Η Intrakat επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, πρακτικές συστηματικής ανακύκλωσης, φιλικές προς το περιβάλλον πρώτες ύλες, μείωση της χρήσης του πλαστικού και περιορισμό των ρύπων από τις μεταφορές.

Πράσινη μετάβαση

H Intrakat στήριξε την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας, επενδύοντας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες μειώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, συμβάλλοντας στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και στην προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε σε συμφωνία με την εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 2.7GW και δυνητικής αξίας επένδυσης έως και €1δισ.

Ευθύνη για την κοινωνία

Ο Όμιλος στηρίζει ενεργά τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και υλοποιώντας προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. H Intrakat αναγνωρίζει την αξία της κοινωνικής προσφοράς, χρηματοδοτώντας πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού, την στήριξη του αθλητισμού και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Για το 2024 η εταιρεία έχει θέσει στόχο να στηρίξει περαιτέρω την κοινωνία με πρόγραμμα δωρεάν ανακαίνισης χώρων υποδομών νοσοκομειακής περίθαλψης, την ενίσχυση φοιτητών για ερευνητικούς σκοπούς και την υλοποίηση εθελοντικών δράσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Έκθεση Βιωσιμότητας δεν περιλαμβάνονται οι επιδόσεις της Άκτωρ (και των θυγατρικών της), η οποία εξαγοράστηκε από την Intrakat τον Νοέμβριο του 2023.

Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2023 της Intrakat είναι αναρτημένος εδώ.

Σχετικά με την Intrakat

Με έτος ίδρυσης το 1987, η Intrakat αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους και πλέον ταχέως αναπτυσσόμενους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα, με εδραιωμένη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης του ΜΕΕΠ και επικεντρώνεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων υποδομών, περιβάλλοντος, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποίησης ακινήτων και διαχείρισης απορριμμάτων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εκτενή τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της και ξεχωρίζει για το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της.

Πρόκειται για έναν στρατηγικό εταίρο βιώσιμης ανάπτυξης με υπεύθυνη και διαφανή λειτουργία, αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και ανεπτυγμένο πρόγραμμα πρωτοβουλιών που αφορούν την κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζομένους, ο οποίος δημιουργεί υπεραξία για όλους τους stakeholders σε κάθε έναν από τους τομείς δραστηριότητάς του. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ