Πάνω από μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι αμείβονται κάτω από 586 ευρώ (ΓΡΑΦΗΜΑ)

 
Μετά τους ανέργους, μια νέα ομάδα εργαζομένων αποτελούν οι μισοάνεργοι που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας εξαιτίας των χαμηλών απολαβών τους

Ενημερώθηκε: 27/12/16 - 19:17

Ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με ποσά κάτω από τα επίπεδα του κατώτατου μισθού.

Η επικράτηση των ατομικών και κατά δεύτερο λόγο των επιχειρησιακών συμβάσεων, η δραματική συρρίκνωση των κλαδικών, η κατακόρυφη πτώση των αμοιβών, οι οποίες πλέον βρίσκονται στα επίπεδα του 2004-2005, καθώς και η επέκταση των υποαμειβόμενων ευέλικτων μορφών απασχόλησης χαρακτηρίζουν το σύστημα διάρθρωσης των αμοιβών στην Ελλάδα, στην αυγή του 2017. Στη χαρτογράφηση των αμοιβών σύμφωνα με την Καθημερινή, μεταξύ άλλων αποκαλύπτεται ότι περίπου 550.000 εργαζόμενοι λαμβάνουν κάτω από 586 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι κατά το διάστημα 2012-2016, 4 στις 10 επιχειρησιακές συμβάσεις κινούνταν στα όρια του κατώτατου μισθού, ενώ εντός του 2016 υπεγράφησαν 287 επιχειρησιακές συμβάσεις που καλύπτουν λιγότερους από 150.000 εργαζόμενους. Επιπλέον, μόνο 27 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις βρίσκονται σε ισχύ. Η επέκταση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας έχει οδηγήσει, βάσει των πλέον πρόσφατων στοιχείων του IKA, τον μέσο μισθό των μισθωτών με μερική απασχόληση κάτω από τα 400 ευρώ, με αποτέλεσμα πέραν των ανέργων, να διαμορφώνεται και να διογκώνεται μια μεγάλη ομάδα μισοεργαζομένων - μισοανέργων που διαβιούν στα όρια της επίσημης φτώχειας.

Ο αριθμός των εργαζομένων που αμείβεται με αμοιβή χαμηλότερη του νομοθετικά καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού ξεπέρασε τους 550.000 και οφείλεται κυρίως στην επέκταση της μερικής απασχόλησης και κατά δεύτερο λόγο στην εκ περιτροπής εργασία.

Τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ για τον Απρίλιο, είναι άκρως αποκαλυπτικά και έρχονται να επιβεβαιώσουν την επικράτηση της μερικής απασχόλησης, η οποία αφορά σε σύνολο 1.930.236 μισθωτών τους 558.150 (ήτοι 28,9% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα).

Οι περισσότερες συμβάσεις βρίσκονται κάτω από 586 ευρώ

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει επίσης ότι κατά την περίοδο 2012-2016, σε σύνολο 2.125 επιχειρησιακών συμβάσεων που υπεγράφησαν, οι 912 (42,9%) κινούνται στα όρια του κατώτατου μισθού. Οι 317 (14,9%) επιχειρησιακές συμβάσεις εμφανίζουν μειώσεις μισθών, 253 (11,9%) παρέμειναν σταθερές και μόλις 37 (1,7%) παρουσιάζουν αυξήσεις. Κατά το τρέχον έτος υπεγράφησαν 287 επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας, που κάλυπταν 145.260 χιλιάδες εργαζόμενους από τους οποίους 126.528 είναι υπάλληλοι και 18.732 εργατοτεχνίτες.

Συνολικά βρίσκονται σε ισχύ περίπου 429 επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας που καλύπτουν 132.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων 112.000 ήταν μισθωτοί και 20.000 εργατοτεχνίτες. Σε ισχύ βρίσκονται και 27 συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εκ των οποίων 18 είναι κλαδικές (έπειτα από διαιτητική απόφαση) και 9 ομοιοεπαγγελματικές.

Σχετικά Θέματα:

Ξαναρχίζουν οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα – Αποφάσεις για ομαδικές απολύσεις και κατώτατο μισθό

Δείτε ποιοί εργαζόμενοι θα παίρνουν μισθό 527 ευρώ