Ρυθμίσεις-σωσίβιο για όσους έχουν "κόκκινα δάνεια"

Ρυθμίσεις-σωσίβιο για όσους επέχουν "κόκκινα δάνεια"
Ενημερώθηκε: 10/07/17 - 03:24

Κρίσιμοι είναι οι δύο επόμενοι μήνες στο μέτωπο των κόκκινων δανείων, μιας εκρηκτικής ύλης 105,1 δισ. ευρώ που ναρκοθετεί τόσο την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος όσο και την επιβίωση χιλιάδων επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Νέα Σελίδα" από τον Αύγουστο μπαίνει σε εφαρμογή ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ενώ οι Τράπεζες έχουν ήδη έτοιμα σχέδια για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων.

Από το 105, 1 δισ. που είναι συνολικά τα κόκκινα δάνεια τα 29 δισ. αφορούν στεγαστικά δηλ. περίπου 464.000 συμπολιτών μας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας τα βασικά εργαλεία των Τραπεζών περιλαμβάνουν από «κούρεμα» οφειλής και ενοικίαση με leasing μέχρι εθελοντική παράδοση του ακινήτου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ήδη κάθε μια από τις Τράπεζες έχει καθορίσει την ξεχωριστή στρατηγική της για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων με βάση πέντε βασικούς κανόνες.

Στην Αθήνα στελέχη του SSM

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επισκεφτούν την Αθήνα στελέχη του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της ΕΚΤ στην Αθήνα, για να εξετάσουν εκ τους σύνεγγυς την κατάσταση και να διαβουλευθούν με τις Διοικήσεις των τραπεζών. 

Πολύπειρα τραπεζικά στελέχη, εκτιμούν πως το 2017 θα κλείσει με καταγγελίες 120 χιλιάδων δανείων, στεγαστικών, καταναλωτικών και επαγγελματικών, ύψους 5 δισ. ευρώ περίπου. Ωστόσο οι καταγγελίες αυτές δεν αρκούν για να κρατήσουν εντός των στόχων που έχει θέσει ο SSM τα πιστωτικά ιδρύματα, κυρίως διότι σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στους πλειστηριασμούς και οι τράπεζες δεν μπορούν να ανακτήσουν μέρος της αξίας των δανείων μέσω της ρευστοποίησης των ενεχύρων.

Σε κάθε περίπτωση, οι τραπεζίτες ευελπιστούν πως με την καθιέρωση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα να βγαίνουν στο σφυρί περί τα 20.000 ακίνητα ετησίως. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως στο πρώτο εξάμηνο του 2017 στις αίθουσες των δικαστηρίων έφτασαν μόλις 2.000 υποθέσεις.

Η ενεργοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης 

Πέραν όμως από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, οι διοικήσεις των τραπεζών δίνουν μεγάλο βάρος και στην ενεργοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών από τον επόμενο μήνα. 

Οι τράπεζες ευελπιστούν στην ταχεία ρύθμιση δανειακών φακέλων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών με την ενεργοποίηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για τον οποίο αναμένεται να λειτουργήσει βάσει του υπάρχοντος χρονοδιαγράμματος στις 3 Αυγούστου.

´Οοως αναφέρει η εφημερίδα "Η Αποψη" στις ευνοϊκές του διατάξεις θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις κάθε μορφής που είχαν δημιουργήσει οφειλές προς τράπεζες, Εφορία και Ταμεία τουλάχιστον 20.000 ευρώ έως και τις 31.12.2016 και αξιολογούνται ως βιώσιμες. Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών προβλέπεται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όσες δηλαδή απασχολούν έως 10 εργαζομένους, τυποποιημένη διαδικασία ρύθμισης χρεών από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Μέσω αυτής θα προσφέρεται η δυνατότητα αποπληρωμής τους σε 120 δόσεις, με ταυτόχρονη διαγραφή των τόκων υπερημερίας από τις τράπεζες και των προσαυξήσεων από τους φορείς του Δημοσίου.

Αυτοματοποίηση διευθέτησης οφειλών έως 2 εκατ. ευρώ

Αυτοματοποιημένη θα είναι επίσης και η διευθέτηση των οφειλών για μικρές επιχειρήσεις με οφειλές από 50.000 έως 2.000.000 ευρώ και ετήσιο τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα εκπονείται βάσει συγκεκριμένων αριθμοδεικτών. Με βάση το κριτήριο της βιωσιμότητας θα προσδιορίζεται το τελικό κούρεμα των οφειλών. Για μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οφειλές οι ρυθμίσεις θα είναι εξατομικευμένες ενώ η εκπόνηση ανάλυσης βιωσιμότητάς τους θα είναι υποχρεωτική.

Πέρα από το ελάχιστο όριο οφειλών, για να ενταχθεί μία επιχείρηση στον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα πρέπει, αν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σε τουλάχιστον μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις να εμφανίζει θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), ενώ εφόσον τηρεί διπλογραφικό σύστημα θα πρέπει σε μία από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολής της αίτησης να εμφανίζει θετικό EBITDA και να έχει θετική καθαρή θέση.