ΣτΕ: Νόμιμο και συνταγματικό το κλείσιμο ΔΟΥ στα νησιά

ΣτΕ: Νόμιμο και συνταγματικό το κλείσιμο ΔΟΥ στα νησιά
Ενημερώθηκε: 12/04/16 - 21:06

 Η αναστολή λειτουργίας των ΔΟΥ Αγίου Κηρύκου Ικαρίας (και Φούρνων), Λήμνου (και Αγίου Ευστρατίου), Κέας και Μήλου έγινε με συνταγματικό και νόμιμο τρόπο και στο πλαίσιο του Δημοσίου συμφέροντος. Αυτό έκρινε το Γ' τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ' αριθμ. 816-820/2016, απορρίπτοντας τις σχετικές προσφυγές των οικείων Δήμων που ζητούσαν την αναστολή και ακύρωςη των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.

 Η αναστολή της λειτουργίας των ΔΟΥ των συγκεκριμένων νηςιών και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε ΔΟΥ άλλων περιοχών έγινε μετά από αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών το 2010, προκαλώντας αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες.

 Οι σύμβουλοι Επικρατείας στις αποφάσεις τους επισημαίνουν ότι το άρθρο 101 του Συντάγματος δεν απευθύνει επιταγή στον κοινό νομοθέτη ή στην κανονιστικώς δρώσα διοίκηση για την σύσταση και διατήρηση ΔΟΥ σε κάθε νησί. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται η διοίκηση συνεκτιμώντας το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, να προβεί στη συνένωση των ΔΟΥ ορισμένων νησιών με τις ΔΟΥ γειτονικών νησιών ή ηπειρωτικών περιοχών.

 Επιπλέον, στις αποφάσεις του ΣτΕ αναφέρεται ότι η αναστολή λειτουργίας των εν λόγω ΔΟΥ πραγματοποιείται στο πλαίσιο «ευρύτερης αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα της φορολογικής διοίκησης, της οποίας πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία ισχυρού και αποτελεσματικού ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, που θα συμβάλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας και της διαφθοράς, καθώς και στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους», αλλά και «στην αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και στην μείωση των ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους».