Στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, το πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ

Στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, το πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ
Ενημερώθηκε: 07/02/19 - 10:00

Το μεσημέρι ξεκινά η συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών και Αμυνας, του πρωτοκόλλου ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Η συζήτηση του θα ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου, με την ψήφιση του.

Το πρωτόκολλο ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ κατατέθηκε χτες αργά το βράδυ με τη μορφή νομοσχεδίου του υπουργείου Εξωτερικών.

Τίτλος του νομοσχεδίου, το οποίο υπογράφεται εκτός από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, από τον υπουργό Αμυνας και τον υπουργό Οικονομικών, είναι «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει προγραμματίσει η ψήφιση του πρωτοκόλλου να γίνει με άκρως συνοπτικές διαδικασίες. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμυνας της Βουλής, ενώ αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η συζήτηση στην Ολομέλεια, διαδικασία που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η λίστα ομιλητών θα περιλαμβάνει το πολύ 14 βουλευτές.

Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «στο προοίμιο του υπό κύρωση Πρωτοκόλλου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού (σ.σ. του ΝΑΤΟ), αναγνωρίζουν ότι με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σε αυτήν θα ενισχυθεί η ασφάλεια στην περιοχή του Βορείου Ατλαντικού».

Το νομοσχέδιο περιέχει τρία άρθρα, τα οποία αναφέρουν:

«Αρθρο Ι: Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου θα αποστείλει, εκ μέρους όλων των Συμβαλλόμενων Μερών, στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, πρόσκληση προσχώρησης στη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ανωτέρω Συνθήκης, η Δημοκρατία της Β. Μακεδονίας θα καταστεί συμβαλλόμενο Μέρος σε αυτήν, την ημερομηνία κατάθεσης του οργάνου προσχώρησής της στην Κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Αρθρο ΙΙ: Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ μόλις καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού γνωστοποιήσει στην Κυβέρνηση των ΗΠΑ την αποδοχή του Πρωτοκόλλου. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ενημερώσει όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την ημερομηνία λήψης καθεμιάς από τις ως άνω γνωστοποιήσεις, καθώς και για την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Αρθρο ΙΙΙ: Το παρόν Πρωτόκολλο, τα κείμενα του οποίου στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά, θα κατατεθεί στα Αρχεία της Κυβέρνησης των ΗΠΑ. Δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος θα διαβιβαστούν από την τελευταία στις Κυβερνήσεις όλων των Συμβαλλόμενων Μερών στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού».