ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ

 

Δύο δεξαμενόπλοια προσέγγισαν το σημείο του βυθισμένου «ΑΓ. ΖΩΝΗ ΙΙ» για την απάντληση των καυσίμων