Στη δημοσιότητα λίστες φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου πολλών δισ. ευρώ

 
Στη δημοσιότητα λίστες φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου πολλών δισ. ευρώ

Ενημερώθηκε: 23/11/17 - 11:58

Πέντε λίστες κατατέθηκαν στη Βουλή, ως συνοδεία του Προϋπολογισμού, οι οποίες αφορούν κραυγαλέες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας. Στην μεν λίστα λαθρεμπορίας αναγράφονται τα πλήρη στοιχείων των εμπλεκομένων σε 44 μεγάλες υποθέσεις λαθρεμπορίας του 2016 σε δε λίστα φορολογικών παραβάσεων μόνο πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει επίσης ότι το οκτάμηνο Ιανουάριος - Αύγουστος 2017 από τα ελεγκτικά κέντρα και τις ΔΟΥ διενεργήθηκαν 16.640 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 2,568 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η δημόσια ανάρτηση προβλέπεται των στοιχείων για υποθέσεις λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και προβλέπεται από το άρθρο 75 του ν.4270/2014.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τα στοιχεία για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο περιλαμβάνονται σε πέντε διαφορετικές λίστες ανάλογα με την περίπτωση:

-Η πρώτη λίστα αφορά 44 υποθέσεις επιχειρήσεων, οι οποίες κατηγορούνται είτε λαθρεμπόριο καυσίμων, είτε τσιγάρων ή για άλλες τελωνειακές παραβάσεις.

- Η δεύτερη λίστα αφορά 898 υποθέσεις φοροδιαφυγής, στις οποίες οι φόροι, τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που επιβλήθηκαν κατά τους ελέγχους ανέρχονται σε 2,21 δισ. ευρώ.

-Η τρίτη αφορά 918 υποθέσεις φοροδιαφυγής, αποκλειστικά μέσω έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Η αξία των πλαστών και εικονικών τιμολογίων που εντοπίστηκαν ανέρχεται σε 297,9 εκατ. ευρώ για τα οποία επιβλήθηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 153,762 εκατ. ευρώ.

- Η τέταρτη λίστα αφορά 342 επιχειρήσεις που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή πάνω από 150.000 ευρώ. Ειδικότερα, από τους ελέγχους στις υποθέσεις αυτές εντοπίστηκαν ΦΠΑ και άλλοι παρακρατούμενοι φόροι που δεν αποδόθηκαν ύψους 604,3 εκατ. ευρώ, καθώς και πλαστά και νοθευμένα στοιχεία αξίας 162,38 εκατ. ευρώ.

- Η πέμπτη αφορά 165 επιχειρήσεις, στις οποίες επιβλήθηκε προσωρινό λουκέτο για λόγους φοροδιαφυγής.

Σχετικά με το οκτάμηνο Ιανουάριος - Αύγουστος 2017 τα απολογιστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι διενεργήθηκαν, από το σύνολο του ελεγκτικού μηχανισμού, 16.640 φορολογικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκε ποσό φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων ύψους 2,568 δισ. ευρώ.

- Από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ ελέγχθηκαν 287 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων ύψους 627,030 εκατ. ευρώ.

- Από το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π ελέγχθηκαν 269 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις 146,371 εκατ. ευρώ.

- Από το τις ΔΟΥ φορολογίας Ανωνύμων Εταιριών ελέγχθηκαν 1.464 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις 713,217 εκατ. ευρώ.

- Από τις υπόλοιπες ΔΟΥ ελέγχθηκαν 13.105 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις 988,823 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον από τις ΔΟΥ το οκτάμηνο διενεργήθηκαν 1.515 έλεγχοι φορολογίας κεφαλαίου με συνολική βεβαίωση 92,652 εκατ. ευρώ.

Τα απολογιστικά στοιχεία για τους ελέγχους το 2016

- Από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ ελέγχθηκαν 306 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά διαφορές φόρων προσαυξήσεων και προστίμων 591,280 εκατ. ευρώ.

- Από το Κ.Ε.Φ.Ο.Μ.Ε.Π ελέγχθηκαν 252 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά φόροι, προσαυξήσεις και πρόστιμα 472,644 εκατ ευρώ.

- Από τις ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης ελέγχθηκαν 2.358 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις 350,997 εκατ. ευρώ.

- Από τις υπόλοιπες ΔΟΥ, ελέγχθηκαν 20.569 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις 1,627 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, οι ΔΟΥ το 2016 διενήργησαν 3.724 ελέγχους φορολογίας κεφαλαίου με συνολική βεβαίωση φόρων ύψους 58,130 εκατ. ευρώ.

   Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει ακόμη ότι το 2016 η φορολογική διοίκηση απέστειλε 742.922 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, ειδοποιώντας τους με τον τρόπο αυτό προκειμένου να τακτοποιήσουν την οφειλή τους. Από τους οφειλέτες αυτούς ανταποκρίθηκαν οι 442.711 και εισπράχθηκαν 274,76 εκατ. ευρώ.

Τι εισπράχθηκε;

Κοινό σημείο των 5 λιστών, που αφορούν στη χρήση του 2016, είναι ότι απουσιάζουν τα όποια στοιχεία για το τι έχει εισπραχθεί ως τώρα, από τις αρκούντως εντυπωσιακές επιδόσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών. Έτσι για παράδειγμα, ενώ καταγράφονται 898 υποθέσεις βαριάς φοροδιαφυγής (πάνω από 200.000 ευρώ σε κάθε μια οι «καμπάνες»), στο τέλος υπάρχει μόνο το ποσό των 2,21 δις ευρώ ως βεβαίωση φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων αλλά η παραμικρή πληροφορία για το τι έχει καταλήξει στα κρατικά ταμεία.

Δείτε τη λίστα λαθρεμπορίου

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες λίστες σοβαρών φορολογικών παραβάσεων:

Δείτε τις λίστες φοροδιαφυγής

Η παντελής έλλειψη πληροφόρησης για τι από όλα αυτά έχει μπει στα κρατικά ταμεία σχετίζεται, φυσικά και με τη «βροχή» προσφυγών στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα κι όταν τέτοιου είδους προσφυγές απορρίπτονται, οι ελεγχόμενοι έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στα φορολογικά δικαστήρια, όπου οι υποθέσεις «κολλάνε» για χρόνια μέχρι να εκδικαστούν.

Προς διευκρίνιση είναι επίσης ένα μείζον ζήτημα, που σχετίζεται με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ περί 5ετούς παραγραφής. Οι περισσότερες από τις παραπάνω υποθέσεις, αφορούν σε παραβάσεις που ανατρέχουν πριν από το 2011- υπάρχουν και κάποιες της δεκαετίας του 90’- κι έτσι γεννάται ερώτημα πώς θα κρίνει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή ένα διοικητικό δικαστήριο τις περιπτώσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Η λίστα με τις περιπτώσεις λαθρεμπορίου είναι ακόμα πιο μπλεγμένη. Αν και υπάρχουν ονόματα και ΑΦΜ, δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο για τις προσφυγές που έχουν ασκηθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές αν η παράβαση και το πρόστιμο που καταλογίστηκε το 2016, εξακολουθεί να υπάρχει το 2017.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ΣΕΚΑΠ, που φιγουράρει στην επίμαχη λίστα ως αστικά συνυπεύθυνη για λαθρεμπόριο τσιγάρων, με ένα πρόστιμο 37,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά σε υπόθεση του 2009 και για την οποία έχει ήδη ασκηθεί προσφυγή. Μεταξύ αυτών των 44 περιπτώσεων, στη 14 σελίδων λίστα, είναι και η περίπτωση του πλοιοκτήτη Κουντούρη, με τα «Αγία Ζώνη Ι και ΙΙ», που ανασύρει τις μνήμες της καταστροφικής κηλίδας στον Αργοσαρωνικό. Σε βάρος του πλοιοκτήτη, άλλων 5 συνεργατών του καθώς και στις 2 εταιρείες που ανήκουν τα πλοία «Αγία Ζώνη Ι» και «Αγία Ζώνη ΙΙΙ» καθώς και της εταιρίας πετρελαιοειδών του πλοιοκτήτη επιβλήθηκαν από το Τελωνείο Πειραιά στις 15 Σεπτεμβρίου 2016,φόροι,τέλη και πρόστιμα συνολικού ύψους 1,64 εκατ. ευρώ για λαθρεμπορία καυσίμων. Οι 6 εμπλεκόμενοι και οι 3 εταιρίες έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη αμφισβητώντας τους ελέγχους του αρμοδίου Τελωνείου.