ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Συνεκπαίδευση ειδικών δυνάμεων Ελλάδας και ΗΠΑ στη Νέα Πέραμο