ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 

Διαβαλκανική στρατιωτική άσκηση για την αντιμετώπιση προκλήσεων σαφαλείας

 

Η «Στρατιωτικοποίηση του Διαστήματος» και η αποτροπή νέων απειλών – Ο σκοπός της νέας Διεύθυνσης Διαστήματος του ΓΕΕΘΑ