Νέα προβλήματα στο Facebook με την σύνδεση των χρηστών

Σοβαρά προβλήματα στο Facebook με χρήστες που δεν μπορούν να συνδεθούν
Ενημερώθηκε: 05/12/18 - 17:12

Νέα προβλήματα στο Facebook, αυτή τη φορά με την σύνδεση.  

Πιο αναλυτικά, οι χρήστες σε ευρωπαικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα έλαβαν μήνυμα ότι βρίσκονται εκτός σύνδεσης και τους ζητήθηκε να επανεισάγουν τον κωδικό τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το πρόβλημα παραμένει...