Νέο Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο στο Πολεμικό Ναυτικό

 
αα

Ενημερώθηκε: 04/03/23 - 20:39

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ), όπως αυτή προέκυψε από τις φετινές τακτικές και έκτακτες κρίσεις ανωτάτων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, έχει ως ακολούθως:

 1. Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, Αρχηγός ΓΕΝ, ως Πρόεδρος
 2. Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, Αρχηγός Στόλου
 3. Αντιναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ, Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
 4. Αντιναύαρχος (Μ) Χαρίλαος Παπαδημητρίου ΠΝ, Διοικητής Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ)
 5. Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας ΠΝ, Επιτελάρχης/ΓΕΕΘΑ
 6. Υποναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ, Διοικητής Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΕΝ)
 7. Υποναύαρχος Λουκάς Τσαρμακλής ΠΝ, Υπαρχηγός Αρχηγείου Στόλου
 8. Υποναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ, Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)
 9. Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος ΠΝ, Υπαρχηγός ΓΕΝ
 10. Υποναύαρχος Γεώργιος Φλώρος ΠΝ, Αρχιεπιστολέας ΓΕΝ
 11. Υποναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ, E/ΓΕΕΘΑ
 12. Υποναύαρχος Μιχαήλ Δεμέστιχας ΠΝ, Υποδιοικητής ΣΕΘΑ
 13. Υποναύαρχος (Μ) Χρήστος Σκεπαρνάκος ΠΝ, Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών ΓΕΝ (ΔΕΞ/ΓΕΝ)
 14. Υποναύαρχος (Μ) Παναγιώτης Δημητρόγλου ΠΝ, Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ
 15. Υποναύαρχος (ΥΙ) Αντώνιος Παπαγεωργίου ΠΝ, E/ΓΕΕΘΑ
 16. Υποναύαρχος (Ο) Γεώργιος Σκρέκας ΠΝ, Διευθυντής ΔΟΥ/ΟΕΠΝ ΓΕΝ

Το νέο ΑΝΣ έχει και αυτό, όπως και το αντίστοιχο ΑΑΣ της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα νεοτερισμό.

Στη σύνθεσή του περιλαμβάνεται και εδώ ο Επιτελάρχης του ΓΕΝ, ο οποίος στο ΠΝ φέρει τον τίτλο του «Αρχιεπιστολέα ΓΕΝ».

Η θέση του Αρχιεπιστολέα ΓΕΝ, όπως και του Επιτελάρχη ΓΕΑ, συστάθηκαν με τροπολογία που κατατέθηκε στο πρόσφατα ψυφισθέν νομοσχέδιο στη Βουλή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Δημιουργία Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης – Κύρωση σύμβασης δωρεάς μεταξύ εταιρείας ‘Κύκλωψ Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία’ και του Ελληνικού Δημοσίου».

Με τη σχετική τροπολογία τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του νόμου 2292/1995 και διαμορφώθηκε ως εξής:

«α. Η οργάνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού περιλαμβάνει, πέραν του Αρχηγού, Υπαρχηγό και Επιτελάρχη, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αντιστρατήγου και προέρχονται από τα Όπλα του Στρατού Ξηράς. Οι επιμέρους αρμοδιότητές τους καθορίζονται με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

β. Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού περιλαμβάνει, πέραν του Αρχηγού, Υπαρχηγό και Επιτελάρχη, αποκαλείται Αρχιεπιστολέας, και οι οποίοι φέρουν βαθμό του Υποναυάρχου Μαχίμου. Οι επιμέρους αρμοδιότητές τους καθορίζονται Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

γ. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας περιλαμβάνει, πέραν του Αρχηγού, Υπαρχηγό και Επιτελάρχη, οι οποίοι φέρουν βαθμό του Υποπτεράρχου Ιπταμένου. Οι επιμέρους αρμοδιότητές τους καθορίζονται Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη σχετική αιτιολογική έκθεση αναφερόταν ότι με τη συγκεκριμένη τροπολογία «εναρμονίζεται η οργανωτική δομή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας με αυτήν του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ώστε να υφίστανται ιεραρχία αντίστοιχη και αρμοδιότητες (Αρχηγός -Υπαρχηγός -Επιτελάρχης), διότι έως τώρα υφίσταται διαφορετική ιεραρχική δομή στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων και εντοπίζονται δυσχέρειες στη λειτουργία τους.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αποτελεσματικότερη η λειτουργία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και του έργου τους.

Το όφελος της παρούσας ρύθμισης εντοπίζεται στη βελτίωση λειτουργίας των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού και Αεροπορίας μέσω τυποποίησης των ενεργειών και των διαδικασιών παραγωγής του επιτελικού έργου.

Από την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων Γενικής Κυβέρνησης», όπως σημειώνεται πάντα στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

Απομένει (με ενδιαφέρον) να δούμε και τι θα δείξει η καθημερινή πρακτική!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ