Βαρθολομαίος: Κάθε πόλεμος είναι ανθρωπιστική και οικολογική καταστροφή

 
Βαρθολομαίος: Κάθε πόλεμος είναι ανθρωπιστική και οικολογική καταστροφή

Ενημερώθηκε: 01/09/22 - 00:04

"Kάθε πόλεμος είναι ανθρωπιστική και οικολογική καταστροφή".Με αφορμή την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους (Ίνδικτος) ο οικουμενικός Πατριάρχης στο μηνυμά του , αναφέρθηκε στα δύο πιο σημαντικά θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο κόσμος που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κλιματική κρίση για την οποία από το 1989 το Πατριαρχείο έχει κηρύξει την 1η Σεπτεμβρίου "Ημέρα προστασίας του Φυσικού περιβάλλοντος".

Ο κ.Βαρθολομαίος για μια ακόμη φορά αναφέρθηκε στη ρωσική εισβολή ,ενώ προέβλεψε οτι η ανθρωπότης εισέρχεται σε ένα φαύλο κύκλο: "Εφέτος, οι εορτασμοί της Ημέρας προστασίας της κτίσεως συνηχούν με την κλαγγήν των όπλων εις την Ουκρανίαν, με την κραυγήν των θυμάτων της πολεμικής βίας, τους βομβαρδισμούς των πόλεων και των υποδομών, την συνοδυνωμένην φύσιν και τους στεναγμούς των προσφύγων. Κάθε πόλεμος είναι μία ανθρωπιστική και οικολογική καταστροφή. Η συνεχιζομένη βία, εκτός από τας χιλιάδας ανθρωπίνων ζωών, τας οποίας καταστρέφει, και την μόλυνσιν του φυσικού περιβάλλοντος, αναγκάζει κράτη και λαούς να επιστρέψουν εις μη φιλικάς προς το περιβάλλον μορφάς εξασφαλίσεως ενεργειακής επαρκείας. Τοιουτοτρόπως, η ανθρωπότης εισέρχεται εις ένα νέον φαύλον κύκλον καταστροφικών αδιεξόδων. Επιβεβαιώνεται δε το λεχθέν, ότι ο homo sapiens και σήμερον εξακολουθεί να συμπεριφέρεται εκ παραλλήλου ως homo demens, ως άσοφος και παράφρων".

Για το θέμα της κλιματικής αλλαγής ο Πατριάρχης αναφέρει: "Η ανθρωπότης δεν συνετίζεται από την κλιματικήν αλλαγήν, τας καταστροφικάς πυρκαϊάς, τους καύσωνας, τα πλημμυρικά φαινόμενα, την ραγδαίαν μείωσιν της βιοποικιλότητος, την μόλυνσιν της ατμοσφαίρας και των θαλασσών, την αποψίλωσιν των δασών και τας κοινωνικάς επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσεως, με πρώτην την μαζικήν μετανάστευσιν δια περιβαλλοντικούς λόγους. Εξακολουθεί να τρέφη ψευδαισθήσεις περί της εγγενούς ικανότητος της φύσεως να αυτοπροστατεύεται και να υπερβαίνη τα ανθρωπογενή τραύματα".

Τέλος ο κ. Βαρθολομαίος σχολίαζε αρνητικά το γεγονός οτι ο άνθρωπος αρνείται την αλήθειαν για το πώς προκλήθηκε η καταστροφή του περιβάλλοντος: "Γνωρίζομεν, αλλά συνεχίζομεν να δρώμεν ως απληροφόρητοι, να απωθώμεν την αλήθειαν ότι, αναφορικώς προς την σχέσιν με το φυσικόν περιβάλλον, ο σύγχρονος τεχνοκρατικός και οικονομοκεντρικός πολιτισμός μας δεν αποτελεί πρόοδον, εφ’ όσον η μεγαλυτέρα καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος συνετελέσθη εις την εποχήν μας, εποχήν κυριαρχίας της επιστήμης και της οικονομίας. Η κλιματική αλλαγή είναι μία μεγάλη καταστροφή, η οποία προεκλήθη από την ανθρωπίνην ανευθυνότητα και το αδιέξοδον πρότυπον οργανώσεως της οικονομικής ζωής. Έχομεν μέλλον, μόνον εάν κατανοήσωμεν ότι η προστασία της ακεραιότητος της δημιουργίας όχι μόνον δεν αποτελεί εμπόδιον εις την οικονομικήν ανάπτυξιν, αλλά είναι το όχημα δια πραγματικήν πρόοδον".

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ