Σοκ με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς: Θα παίρνουν σπίτια για χρέη 500 ευρώ στο Δημόσιο

Θα παίρνουν σπίτια για 500 ευρώ χρέος προς το Δημόσιο
Ενημερώθηκε: 12/01/18 - 19:21

Πλειστηριασμοί: Υπό την πίεση των δανειστών ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και από το ελληνικό Δημόσιο, οι οποίοι θα πραγματοποιούνται στην εμπορική αξία των ακινήτων. Σημειώνεται πως το 2017 δεν είχε διεξαχθεί κανένα πλειστηριασμός από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ το 2016 είχαν πραγματοποιηθεί μόλις 11, τους οποίους μάλιστα ζήτησαν οι ίδιοι οι οφειλέτες για να αποπληρώσουν τα χρέη τους στην εφορία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΔΩ

 

Η κυβέρνηση θα καταθέσει την σχετική διάταξη στα μέσα Ιανουαρίου, με στόχο τον Φεβρουάριο ή το αργότερο στις αρχές Μαρτίου να ξεκινήσουν οι πλειστηριασμοί και από το Δημόσιο. Το ελληνικό Δημόσιο θα ακολουθήσει τη στρατηγική των τραπεζών, βγάζοντας δηλαδή σε πλειστηριασμό περιουσιακά στοιχεία στρατηγικών κακοπληρωτών. Ηδη πάντως η ΑΑΔΕ, ακόμα και όταν προχωρεί σε κατασχέσεις μισθών, ενοικίων και ακινήτων, ξεκινάει από τους οφειλέτες που έχουν περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

- Ορίζεται ότι οι πλειστηριασμοί διενεργούνται αδαπάνως για το Δημόσιο με ηλεκτρονικά μέσα από πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό υπάλληλο του πλειστηριασμού. 
- Προβλέπονται μεγαλύτερες προθεσμίες για την κοινοποίηση στον οφειλέτη του προγράμματος πλειστηριασμού, την αποστολή στον συμβολαιογράφο των σχετικών εγγράφων, την αναγγελία του επισπεύδοντος Δημοσίου γα άλλα χρέη στον οφεθλέτη προς αυτό κλπ.

- Καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της περίληψης του προγράμματος πλειστηριασμού το οποίο δημοσιεύεται αδαπάνως για το Δημόσιο με επιμέλεια δικαστικού επιμελητή στην ιστοσελίδα δημοσιευμάτων πλειστηριασμών.

- Τροποποιείται το άρθρο 61 σχετικά με την κατάταξη του Δημοσίου σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή ακίνητου κατά οφειλέτη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή του πτωχευτικού κώδικα.