Επιδότηση και για “Το καφέ της Χαράς”

 
Επιδότηση και για “Το καφέ της Χαράς”

Ενημερώθηκε: 08/01/21 - 11:01

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς “Το καφέ της Χαράς” εντάσσεται στο νόμο Κρέτσου 4487/2017

Ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 939.048,40 ευρώ και το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% δηλαδή σε 375.619,36 ευρώ.

Δικαιούχος της επιδότησης είναι η ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ.

Typologies

Πηγή: