Εξώδικο της Folli Follie στο Capital.gr: Μην ασχολείστε μαζί μας!

Αντιδράσεις προκαλεί η κίνηση της  διοίκησης της Folli Follie να στείλει εξώδικο στο Capital.gr για δημοσίευμα σχετικά με το σχέδιο εξυγίανσης
Ενημερώθηκε: 20/02/19 - 21:30

Αντιδράσεις προκαλεί η κίνηση της  διοίκησης της Folli Follie να στείλει εξώδικο στο Capital.gr για δημοσίευμα σχετικά με το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας.

Με το εξώδικο η διοίκηση της Folli Follie ζητά να “κατέβει” το δημοσίευμα, καθώς όπως υποστηρίζει, περιλαμβάνει “ευαίσθητα δεδομένα εμπιστευτικής φύσεως”. Παράλληλα, ζητά από το Capital.gr να μην ασχολείται εφεξής με την εταιρεία. 

Το capital.gr αντέδρασε δημοσιεύοντας το εξώδικο, αλλά αναφέροντας συγκεκριμένα ότι "το δικαίωμα του κοινού σε πλήρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση και συνταγματικά κατοχυρωμένο είναι και πυλώνα της δημοκρατίας αποτελεί. Θεμέλιο του δικαιώματος αυτού είναι η ελευθερία του Τύπου" και αναφέροντας επίσης ότι "τα όσα αποκαλύφθηκαν, περαιτέρω, αφορούν ζωτικά το κοινό -καταναλωτικό και επενδυτικό- του οποίου το ενδιαφέρον για μία υπόθεση με τόσο μεγάλο αντικείμενο είναι απολύτως δεδομένο."

Τέλος τονίζει ότι "το Capital.gr θα παραμείνει πιστό στις αρχές της ελεύθερης δημοσιογραφίας".

Το εξώδικο της Folli Follie κατά του Capital.gr

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “FoIli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία”, εδρεύουσας στον Άγιο Στέφανο ΑΤΤΙΚής, επί του 2301′ χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, με Α.Φ.Μ. 094079334 της ΔΟ. Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νομίμως
ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία “KAΠΙTAΛ.GR Υπηρεσίες Έντυπης και Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Ανώνυμη Εταιρεία” και τον διακριτικό τίτλο “ΚΑΠΙΤΑΛ.GR Α.Ε.” εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας αρ. 40, με ΑΦ
99877 Ι Ι 28, όπως εκπροσωπείται νομίμως

Στις 19 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 07.53 αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό ειδησεογραφικό site “Capital.gr” (εφεξής η “Ιστοσελίδα”), το οποίο η εταιρεία σας διαχειρίζεται, άρθρο της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Γκίτση με Τίτλο “Folli Follie: τι προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης-, οι όροι οι αιρέσεις”, το οποίο, όπως μαρτυρά και o Τίτλος του, αποκαλύπτει στοιχεία απολύτως εμπιστευτικής φύσης που σχετίζονται με τις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις της Εταιρείας μας με πιστωτές της αναφορικά με την επιδιωκόμενη, όπως είναι γνωστό, συμφωνία στο πλαίσιο των άρθρων Ι ()6β ή,/και του Πτωχευτικού Κώδικα.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι, με δεδομένο πως τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήσατε διοχετεύθηκαν σε. εσάς άνευ νομίμου αδείας, καθώς αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας μας και αποτελούν ευαίσθητα δεδομένα εμπιστευτικής φύσεως, ενώ ταυτόχρονα, περιλαμβάνουν και στοιχεία που αφορούν στις επιδιώξεις, συμφέροντα και χρηματοοικονομική θέση των πιστωτών αλλά και των μετόχων της Εταιρείας μας, η δημοσιοποίηση από εσάς των εν λόγω στοιχείων/πληροφοριών, εν γνώσει της παραβίασης του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους-, αποτελεί πρωτίστως παραβίαση του επιχειρηματικού απορρήτου της εταιρείας μας και των αντισυμβαλλομένων της, για την οποία επιφυλασσόμαστε, έναντι παντός υπευθύνου, όπως αξιώσουμε: τη αποκατάσταση κάθε εντεύθεν ζημίας μας ή άλλης βλάβης.

Επίσης, με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί νομίμως από την Εταιρεία μας, αλλά αποκτήθηκαν από εσάς απολύτως αναρμοδίως από άτομο ή άτομα, μη γνωστά σε εμάς που προέβησαν άνευ νομίμου αδείας στην συγκεκριμένη διαρροή, είναι εξαιρετικά πιθανό οι συγκεκριμένες πληροφορίες να έχουν για την τέλεση σοβαρότατων αξιόποινων πράξεων, οι οποίες, πολλώ δε μάλλω, σχετίζονται με χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία προβλέπονται, κατά τις οικείες διατάξεις της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς και άλλες αξιόποινες πράξεις από τις οποίες η Εταιρεία μας οφείλει να προστατευτεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την συμπεριφορά σας.

Σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας και δη για την ανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας ή άλλης βλάβης που υπέστημεν ή θα υποστούμε στο μέλλον.

Σας καλούμε όπως αφαιρέσετε αμέσως από την Ιστοσελίδα το σχετικό δημοσίευμα και παύσετε την προβολή του σχετικού κειμένου και των πληροφοριών μέσω αυτής, καθώς και όπως απόσχετε εφεξής από την δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας μας και των αντισυμβαλλομένων της.
 

Σας καλούμε όπως, εντός της επομένης ημέρας από την κοινοποίηση της παρούσας, μας γνωστοποιήσετε αν και βάσει ποιας διαδικασίας λάβατε τις σχετικές πληροφορίες.
 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία “ΚΑΠΙΤΑΛ.GR Υπηρεσίες Έντυπης και Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Ανώνυμη Εταιρεία” και τον διακριτικό Τίτλο ΚΑΠΙΤΑΛ.GR Α.Ε.”, εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου Κηφισίας αρ. 40, με ΑΦΜ 99877 Ι Ι 28, όπως εκπροσωπείται νομίμως, προς γνώση της και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Άγιος Στέφανος, 19 Φεβρουαρίου 2019
Για την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία
O Διευθύνων Σύμβουλος
Αναστάσιος Φράγκου