Ωμή παρέμβαση του Τούρκου πρόξενου στις εθνικές εκλογές

 
Ωμή παρέμβαση του Τούρκου πρόξενου στις εθνικές εκλογές

Ενημερώθηκε: 01/07/19 - 15:37

Για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρονικά Τούρκος Πρόξενος στη Θράκη παρεμβαίνει ωμά και δημόσια στις ελληνικές εκλογές δίνοντας γραμμή για την υπερψήφιση συγκεκριμένου μουσουλμάνου υποψήφιου σε βάρος χριστιανού υποψήφιου, αλλά και του μουσουλμάνου που μετέχει στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ. Πρακτική που δεν είναι ξένη, καθώς και στο παρελθόν είχε ξαναγίνει, όχι όμως δημόσια και τόσο ωμά.

Η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ δημοσιεύει φωτογραφία, αναρτήθηκε στην ἐπίσημη σελίδα τουΠροξενείου στο facebook, άκρως αποκαλυπτική. Φωτογραφία από «κοινωνική» εκδήλωση παρουσία του Τούρκου πρόξενου στην οποία «μετέχει και η ηγεσία του τουρκόφωνου αυτού κόμματος, παρούσα και παρελθούσα, καθώς και πρόεδροι αυτοπροσδιοριζομένων τουρκοσυλλόγων, δήμαρχοι και άλλοι, με στόχο έναν και μόνο: να δοθεί γραμμή υπερψηφίσεως του βολικού Κατραντζῆ στηήν μουσουλμανική μειονότητα».

Η ΕΣΤΙΑ κάνει λόγο για ανηλεή πόλεμο του Τούρκου προξένου κατά του Ευριπίδη Στυλιανίδη με την ανοχή μικρόνοων τοπικών παραγόντων.

Ολόκληρο το δημοσίευμα της ΕΣΤΙΑΣ:

Ὠμή παρέμβασις Τούρκου Προξένου στίς ἐθνικές ἐκλογές

Γεῦμα πρός τιμήν ὑποψηφίου βουλευτοῦ στήν Κομοτηνή μέ στόχο τήν ἐκλογή 3 μουσουλμάνων

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ πού δημοσιεύει σήμερα ἡ «Ἑστία» ἐλήφθη κατά τήν διάρκεια «κοινωνικῆς» ἐκδηλώσεως πού ἔγινε πρό ἡμερῶν, σέ κέντρο διασκεδάσεως ἔξω ἀπό τήν Κομοτηνή, καί εἶναι συλλεκτική. Καί τοῦτο, διότι ὅπως προκύπτει ἀπό τήν σύνθεση τῆς ὁμηγύρεως εἶναι ἡ πρώτη φορά στά μεταπολιτευτικά χρονικά πού Τοῦρκος Πρόξενος στήν Θράκη παρεμβαίνει ὠμά καί δημόσια στήν πολιτική ἀναμέτρηση δίδοντας γραμμή ὑπέρ τῆς ψηφίσεως συγκεκριμένου μουσουλμάνου ὑποψηφίου εἰς βάρος χριστιανοῦ ὑποψηφίου.

Ἐν προκειμένω, ὑπέρ τοῦ Μουσταφᾶ Κατραντζῆ καί ἐναντίον τοῦ Εὐριπίδη Στυλιανίδη. Καί ἄλλες φορές ἔχει συμβεῖ αὐτό ἰδιωτικῶς, δημοσίως ὅμως ποτέ. Τόσο θράσος!

Πρωταγωνιστές στήν συγκεκριμένη φωτογραφία πού ἀναρτήθηκε στήν ἐπίσημη σελίδα τοῦ Προξενείου στό facebook, εἶναι ὁ Τοῦρκος Πρόξενος Μουράτ Ὀμέρογλου, ὁ ὑποψήφιος βουλευτής τῆς ΝΔ Μουσταφᾶ Κατραντζῆ καί ὁ υἱός τοῦ ἐκλιπόντος ἐξτρεμιστοῦ βουλευτοῦ Ροδόπης τήν δεκαετία τοῦ 1990 Ἀχμέτ Σαδίκ, Λεβέντ. Ρόλο ἐγγυητοῦ πώς θά ἐφαρμοσθεῖ ἡ τουρκική γραμμή στήν σταυροδοσία τῶν βουλευτῶν μετά τήν ὠμή παρέμβαση τοῦ Προξένου στήν ἐκλογική διαδικασία εἰς βάρος καί τοῦ δευτέρου μουσουλμάνου ὑποψηφίου πού περιλαμβάνεται στό ψηφοδέλτιο τῆς ΝΔ ἀλλά καί ἐναντίον τοῦ χριστιανοῦ ὑποψηφίου τῆς ΝΔ, ἔχει ἡ ἡγεσία τοῦ τουρκόφωνου κόμματος DEP.

Ὅπως προκύπτει ἀπό τήν φωτογραφία, στήν σύνθεση τῆς ὁμηγύρεως μετέχει ἡ ἡγεσία τοῦ τουρκόφωνου αὐτοῦ κόμματος, παροῦσα καί παρελθοῦσα, καθώς καί πρόεδροι αὐτοπροσδιοριζομένων τουρκοσυλλόγων, δήμαρχοι καί ἄλλοι, μέ στόχο ἕναν καί μόνο: νά δοθεῖ γραμμή ὑπερψηφίσεως τοῦ βολικοῦ Κατραντζῆ στήν μουσουλμανική μειονότητα.

Γιά νά καμουφλαρισθεῖ ἡ παρέμβασις τοῦ Προξένου στίς ἑλληνικές ἐθνικές ἐκλογές, ἡ ἐκδήλωσις ἐνεφανίσθη στά τοπικά μέσα ἐνημερώσεως ὡς πρόσκλησις σέ γεῦμα πού παραθέτει πρός τιμήν τοῦ ὑποψηφίου ὁ ἐπιχειρηματίας Λεβέντ Σαδίκ. Δυστυχῶς, ἡ φωτογραφία πού δημοσιεύουμε σήμερα στήν «Ἑστία» δέν εἶναι ἡ μόνη μέ πρωταγωνιστή τόν Τοῦρκο Πρόξενο νά ἁλωνίζει ἀνενόχλητος. (Ὁ ΣΥΡΙΖΑ κώφευσε στίς ἐκκλήσεις ἀγωνίας τοῦ Γιάννη Ρουμπάτη γιά τήν Θράκη.) Περίεργος εἶναι ὁ ρόλος πού παίζει στό παρασκήνιο ἀπέναντι στόν χριστιανό ὑποψήφιο καί ὁ Περιφερειάρχης Χρῆστος Μέτιος, ἀλλά γιά λόγους ἐθνικούς δέν δίδουμε γιά τήν ὥρα συνέχεια. Οἱ φωτογραφίες ἀπό τό ἰφτάρ (προσευχή) πού παρέθεσε προσφάτως ὁ Περιφερειάρχης Μέτιος στόν Τοῦρκο Πρόξενο, παρουσία τοῦ ὑποψηφίου βουλευτοῦ τῆς ΝΔ, βγάζουν «μάτια» καί τόν ἐκθέτουν. Ὡστόσο τό μεῖζον ἐν προκειμένω δέν εἶναι ὁ ἐν λόγω. Αὐτόν θά τόν κρίνει ἡ ἱστορία ἄν ἐπί τῶν ἡμερῶν του τεθεῖ ζήτημα «αὐτονομίας» τῆς Θράκης ἀπό τούς Τούρκους.

Τό μέγα θέμα εἶναι ἡ ὠμή παρέμβασις τῆς Ἀγκύρας, ἡ ὁποία ἐκμεταλλευομένη τήν ἔλλειψη ἑνότητος μεταξύ κομμάτων καί παραγόντων στό χριστιανικό στοιχεῖο, παρεμβαίνει καί ὠμά καί δημόσια στήν ἐκλογική διαδικασία, προκειμένου νά καταλάβουν καί τίς τρεῖς χριστιανικές ἕδρες τοῦ νομοῦ ἐλεγχόμενοι μουσουλμάνοι βουλευτές: Ἕνας μέ τήν ΝΔ, ἕνας μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ καί ἕνας μέ τό ΚΙΝΑΛ. Ἐάν τό ἐπιτύχουν γιά δεύτερη φορά (ἡ πρώτη φορά ἦταν τό 2015), τό γεγονός αὐτό σέ συνδυασμό μέ τήν πρωτιά τοῦ τουρκόφωνου κόμματος DEP στήν Θράκη θά δώσει τήν εὐκαιρία στήν προπαγάνδα τῆς Ἀγκύρας νά ἰσχυρίζεται ὅτι ἄλλαξε πλήρως ὁ συσχετισμός μετά τίς εὐρωεκλογές τοῦ 2014, τίς ἐκλογές τοῦ 2015, τίς εὐρωεκλογές τοῦ 2019 καί τίς ἐκλογές τοῦ 2019. Θά τῆς δώσει τήν εὐκαιρία νά ὑποστηρίζει πώς οἱ μουσουλμάνοι τῆς Θράκης εἶναι πλέον τουρκική ἐθνική πλειονότης καί ὄχι θρησκευτική μουσουλμανική μειονότης, ἄρα δέν ἰσχύει ἐφεξῆς ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης. Ἤδη τό τουρκόφωνο κόμμα στίς ἀνακοινώσεις του ὁμιλεῖ γιά «κοινότητα», ὄχι γιά μειονότητα.

Τούτων δοθέντων ὁ ἀνηλεής πόλεμος πού ἐξαπολύει ὁ Τοῦρκος Πρόξενος Κομοτηνῆς κατά τοῦ χριστιανοῦ ὑποψηφίου βουλευτοῦ τῆς ΝΔ Εὐριπίδη Στυλιανίδη μέ τήν ἀνοχή μικρονοῶν τοπικῶν παραγόντων πού τόν ροκανίζουν –ἀντί νά τόν ἐνισχύουν– συνιστᾶ ἀναμέτρηση μέ χαρακτῆρα ἐθνικῆς ἐπιβίωσης: Τό τουρκικό κράτος κατά τῆς βουλήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τῆς ἰσόρροπης ἐκπροσωπήσεως τῶν δύο συνοίκων στοιχείων, χριστιανῶν καί μουσουλμάνων στήν Βουλή. Τό διακύβευμα εἶναι νά μήν γίνουν ξανά οἱ χριστιανοί πρόσφυγες στόν τόπο τους.

Ἡ «Ἑστία» μέ τά θέματα αὐτά δέν παίζει. Ὑπερβαίνουν τά πρόσωπα. Τίς φιλίες, τίς ἔχθρες, τίς συμπάθειες καί τίς ἀντιπάθειες. Ἐδῶ πρόκειται γιά ὁλόκληρη περιοχή πού τοῦ χρόνου θά ἑορτάσει τά μόλις ἑκατό χρόνια ἀπό τήν ἐνσωμάτωσή της στόν ἐθνικό κορμό. Καλοῦμε τούς χριστιανούς ψηφοφόρους τῆς περιοχῆς σέ ἑνότητα ἔναντι τοῦ ρατσιστικοῦ, διχαστικοῦ καί ἐξτρεμιστικοῦ παιγνιδιοῦ τοῦ Προξένου. Προτρέπουμε τούς πολῖτες νά ἐνισχύσουν τήν ἰσχυρή ὑποψηφιότητα τοῦ χριστιανοῦ ὑποψηφίου Εὐριπίδη Στυλιανίδη, ὁ ὁποῖος τάσσεται ὑπέρ τῆς ἀνοικτῆς κοινωνίας καί τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως, καί ὄχι τῶν ἰσλαμικῶν γκέτο.

Προειδοποιοῦμε, τέλος, πώς ἐάν ἡ Ἄγκυρα ἐπιτύχει τόν στόχο της καί ἐγείρει θέμα πλειονότητος, θά …κρεμάσουμε στά μανταλάκια στό πανελλήνιο καί θά τοῦ ἀποδώσουμε τούς καταλλήλους χαρακτηρισμούς τόν Ἐφιάλτη, ἐκεῖνον πού μέ τήν στάση του θά ἔχει ἐπιτρέψει στούς Τούρκους νά θέσουν ζήτημα «αὐτονομίας» στήν περιοχή. Ἀδιαφορώντας πλήρως γιά τήν ἰδεολογική ταυτότητά του. Τό διακύβευμα σέ αὐτήν τήν κάλπη εἶναι «τί φανέλλα φορᾶς»: γαλανόλευκη μέ σταυρό ἤ ἐρυθρά μέ ἡμισέληνο; Νά εἴμαστε ἐξηγημένοι.

Πηγή: ΕΣΤΙΑ / Η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ χρησιμοποιεί το πολυτονικό σύστημα γραφής