ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ

Η σφαγή στη Σμύρνη

31/08/16 - 21:06
Ο Ελληνισμός έχει υποστεί από τους Τούρκους σφαγές, γενοκτονίες και κατακτήσεις