Όλα τα ονόματα των νέων Διοικητών και αναπληρωτών Διοικητών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Όλα τα ονόματα των νέων Διοικητών και αναπληρωτών Διοικητών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
Ενημερώθηκε: 22/11/19 - 22:02

Τους νέους διοικητές και αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των 7 Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας

Οι νέοι Διοικητές και αναπληρωτές Διοικητές, θα αξιολογούνται κάθε τρεις μήνες και αν δεν πιάνουν τους στόχους τους θα απολύονται και θα αντικαθίστανται. 

Για την επιλογή τους αξιολογήθηκε η εμπειρία τους στη δημόσια διοίκηση, η αποφασιστικότητα τους να προωθήσουν αλλάγες, η εργατικότητα και οι γνώσεις τους στο management και τα οικονομικά.

Δείτε τους καταλόγους με τα ονόματα όλων των νέων Διοικητών και αναπληρωτών Διοικητών ανά Υγειονομική Περιφέρεια και Νοσοκομείο:

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΥΠΕ)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΥΠΕ)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΥΠΕ)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΥΠΕ)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΥΠΕ)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΥΠΕ)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΥΠΕ)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ