Αν σήμερα 17 Ιουλίου έχετε γενέθλια

Αυτή η γενέθλια χρονιά σας αρχίζει από σήμερα και ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο ακριβώς
Ενημερώθηκε: 17/07/17 - 00:21

Πιέσεις από επαγγελματικές υποχρεώσεις και μεγαλύτερος αγώνας για την κοινωνική σας σταθερότητα, θα είναι αυτό που θα συναντήσετε μέσα στην γενέθλια χρονιά σας.

Για κάποιους από σας, το οικογενειακό σας περιβάλλον θα σας δημιουργεί ασταθές έδαφος.