Κοινωνικό μέρισμα: Γιατί κινδυνεύει να μπλοκάρει το κοινωνικό μέρισμα

Κοινωνικό μέρισμα: Γιατί κινδυνεύει να μπλοκάρει το κοινωνικό μέρισμα
Ενημερώθηκε: 17/11/17 - 09:56

Κοινωνικό μέρισμα: Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής εγείρει σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο που θα αφορά το κοινωνικό μέρισμα και θα συζητηθεί τη Δευτέρα στη Βουλή. Τα μέλη του συμβουλίου σημειώνουν ότι υπάρχουν ασάφειες οι οποίες ούτε και συνταγματικά είναι επιτρεπτές στην πρόβλεψη για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τους υπουργούς που θα προσδιορίζει τα κριτήρια διανομής του μερίσματος.

«Απαιτείται να περιέχει το νομοθετικό κείμενο όχι απλώς τον καθ' ύλην προσδιορισμό του αντικειμένου της εξουσιοδότησης, αλλά επιπλέον και την ουσιαστική ρύθμισή του, έστω και σε γενικό, ορισμένο όμως πλαίσιο, συμφώνως προς το οποιο θα ενεργήσει η Διοίκηση» αναφέρεται στην έκθεση, σύμφωνα με την Καθημερινή, ενώ σε άλλο σημείο υπογραμμίζεται ότι «οι κύριες και ουσιώδεις ρυθμίσεις πρέπει να έχουν τεθεί από τον ίδιο το νομοθέτη».

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Τονίζεται επίσης ότι «προβληματισμός υφίσταται ως προς το εάν η ρύθμιση αυτή συνιστά κατά το Σύνταγμα, ορισμένο καθ' ύλην προσδιορισμό του αντικειμένου της εξουσιοδότησης» αναφορικά με όσα περιέχονται στο κείμενο του νομοσχεδίου σχετικά με το ότι δικαιούχοι είναι «τα οικονομικά αδύναμα πρόσωπα και ευάλωτα νοικοκυριά».

Κρίνεται, ακόμα, ότι η αναφορά περί «άλλων» - πέραν των «εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής» κριτηρίων που θα λαμβάνονται υπόψη από την ΚΥΑ «δεν φαίνεται να αποτελεί επιτρεπτή κατά το Σύνταγμα νομοθετική εξουσιοδότηση».

Τέλος όσον αφορά το ποσό που θα δοθεί στη ΔΕΗ επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση «είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και ότι θα καλύψει αποκλειστικώς το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και όχι άλλα κόστη των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας».

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ